ana risc 2

Necesitatea efectuarii Analizei de risc la securitatea fizica este stabilita de cadrul legislativ actual:

Analiza de risc la securitatea fizica are urmatoarele etape:

Scroll to Top